KUTSU JELMU RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 19.3.2023

Vuosikokous järjestetään sunnuntaina 19.3.2023 klo 16:00 alkaen Tanssisali Lutakossa.

ESITYSLISTA

Aika: 19.3.2023 klo 16:00 alkaen

Paikka: Tanssisali Lutakko (klubitila, 2.krs)

Lutakonaukio 3, Jyväskylä

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta 

4. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022

5. Tilikertomus ja tilinpäätös 2022 sekä tilintarkastajan lausunto

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

9. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023

10. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

12. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

13. Muiden hallituksen jäsenten vaali

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali

15. Työvaliokunnan puheenjohtajan vaali

16. Muiden työvaliokunnan jäsenten vaali

17. Ilmoitusasiat

18. Muut kokoukselle esitettävät asiat 

19. Kokouksen päättäminen

HUOM: Mikäli et pääse kokoukseen ja haluaisit osallistua etäyhteyden kautta, ilmoittaudu osoitteeseen info@jelmu.net viimeistään pe 17.3.