Kutsu Jelmu ry:n vuosikokoukseen

KUTSU JELMU RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Tanssisali Lutakon keikat järjestävän Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry:n vuosikokous järjestetään sunnuntaina 3. maaliskuuta. Kokous on avoin kaikille Jelmu ry:n jäsenille eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Äänioikeus on jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä (eli jäsenkortissa lukee 3/2019 tai myöhempi ajankohta).

Aika: Sunnuntaina 3.3.2019 kello 15:00 alkaen


Paikka: Tanssisali Lutakko (klubitila 2.kerros), Lutakonaukio 3 Jyväskylä

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi


3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta


4. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018


5. Tilikertomus ja tilinpäätös 2018 sekä tilintarkastajan lausunto


6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille


7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 


8. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019


9. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen


10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


11. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali


12. Muiden hallituksen jäsenten vaali


13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali


14. Työvaliokunnan puheenjohtajan vaali


15. Muiden työvaliokunnan jäsenten vaali


16. Ilmoitusasiat


17. Muut kokoukselle esitettävät asiat


18. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!