Vuosi Hiljaisuutta

Edellinen Lutakossa normaalijärjestelyin toteutettu konsertti oli 7.3.2020 eli vuosi sitten maaliskuussa. Emme tiedä koska voimme seuraavan kerran järjestää tapahtumia normaalisti tai edes rajoitetusti erityisjärjestelyin.

Perjantaina 12.3.2021 klo 14.05 tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun hallitus tiedotustilaisuudessaan suositteli yli 500 hengen tapahtumia kiellettäväksi. Siitä alkoi suomalaisen elävän musiikin eloonjäämistaistelu, jossa ala jätettiin selviytymään ilman toimintavalmiuksia tai tulevaisuutta.

Vieläkään ei ole syntynyt päätöksiä riittävistä tuista ja työkaluista, jotka mahdollistaisivat alan selviytymisen ja näkymän tulevaisuuteen. Kohta on kulunut vuosi. Toista emme kestä.

LiveFIN ry järjestää hiljaisen hetken suomalaisen elävän musiikin puolesta perjantaina 12.3. klo 14.05–14.06.

Myös Lutakko on mukana #VuosiHiljaisuutta-kampanjassa, koska haluamme tuoda näkyväksi alan ongelmat ja vaatia niihin ratkaisuja:

✖️ Taloudellista tukea, joka kohdistuu koko elävän musiikin ekosysteemiin: tapahtumajärjestäjiin, muusikoihin ja heidän välittäjäportaaseen sekä alihankintaketjuun. Tämä edellyttää elävän musiikin ekosysteemin ja sen luomien työpaikkojen sekä sekä alalle tyypillisten työn muotojen tunnistamista ja tunnustamista.

✖️ Toimivaa tapahtumien takuutukimallia, joka aidosti toimii riskinhallinnan välineenä epävarmana aikana.

✖️ Julkista keskustelua ja tietoa alan exit-suunnitelmasta.

✖️ Julkista keskustelua ja tietoa alaan vaikuttavista tulevaisuuden näkymistä.

✖️ Musiikkialan ammattilaisten ehdottamien ratkaisumallien ottamista osaksi päätöksentekoa.

Vuosi Hiljaisuutta -kampanjaan voi osallistua kuka tahansa kuka kokee asian omakseen. Aihetta voi kommentoida sosiaalisen median kanavissa #VuosiHiljaisuutta-tunnisteella.

Vuosi Hiljaisuutta -tapahtuma Facebookissa:

https://www.facebook.com/events/915222435683366